Tiếng Việt

Chuyển đổi PUB thành PNG, JPEG hoặc TIF Image bằng C#

Tệp nhà xuất bản (PUB) được sử dụng để xuất bản nội dung trên quy mô lớn. Tuy nhiên, các ứng dụng hạn chế hỗ trợ định dạng tệp này nên bạn có thể cần hình ảnh hoặc hình thu nhỏ của tệp PUB để xem trước nhanh. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh PUB sang PNG, JPEG hoặc TIF theo cách lập trình bằng C#.
tháng 3 23, 2021 · 5 phút · Farhan Raza