Tiếng Việt

Chuyển đổi Nhà xuất bản sang PowerPoint

Tìm hiểu cách chuyển đổi Nhà xuất bản sang PowerPoint trực tuyến. Hướng dẫn từng bước này cũng sẽ chỉ cho bạn cách phát triển chương trình chuyển đổi PUB sang PPTX của riêng bạn theo chương trình.
tháng 1 26, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Nhà xuất bản sang PPT trong C#

Các tệp Microsoft Publish, PUB thường được sử dụng để in các tài liệu quy mô lớn như tài liệu quảng cáo, sách nhỏ, áp phích, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp PUB thành tệp Bản trình bày dưới dạng tệp PPT hoặc PPTX. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp nhà xuất bản thành bản trình bày PPT theo chương trình trong C#.
tháng 1 11, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi PUB sang PPT hoặc PPTX trong Java

Các tệp Microsoft Publisher thường được sử dụng để thiết kế và tạo tài liệu để xuất bản trên quy mô lớn. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải chuyển đổi PUB thành PPT hoặc PPTX tệp Bản trình bày. Theo đó, bài viết mô tả cách chuyển đổi tệp PUB của Publisher thành tệp PPT hoặc PPTX Presentation trong Java.
tháng 12 11, 2021 · 3 phút · Farhan Raza