Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp XML sang MPP bằng Python

Bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu XML sang định dạng Microsoft Project trong một số trường hợp. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi XML sang MPP bằng Python.
tháng 5 8, 2023 · 3 phút · Farhan Raza