Tiếng Việt

Chuyển đổi CSV sang Excel bằng Python

CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) là một định dạng tệp thường được sử dụng để giữ, nhập và xuất dữ liệu từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Hơn nữa, hầu hết các bộ dữ liệu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu được lưu trữ trong các tệp CSV. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy trong CSV sang dạng bảng trong sổ làm việc XLSX hoặc XLS của Excel. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel bằng Python.
tháng 5 17, 2021 · 3 phút · Usman Aziz