Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOCX DOC sang TXT bằng Python

Bài viết này cung cấp cách đơn giản nhất để trích xuất văn bản thuần túy từ các tệp Word DOCX hoặc DOC trong các ứng dụng Python của bạn. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DOCX hoặc DOC thành TXT bằng Python. MS Word là một ứng dụng xử lý văn bản phổ biến cho phép bạn tạo các tài liệu văn bản phong phú.
tháng 8 24, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi DOCX sang TXT bằng Python

Các định dạng DOC và DOCX của MS Word thường được sử dụng để tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức. Bạn có thể thêm văn bản, bảng, đồ họa, hoạt ảnh và nhiều yếu tố khác vào tài liệu DOC / DOCX. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như để phân tích cú pháp và phân tích văn bản trong tài liệu Word, bạn phải lập trình chuyển đổi tệp DOC / DOCX sang định dạng TXT. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp DOC hoặc DOCX sang định dạng TXT trong Python.
tháng 6 21, 2022 · 3 phút · Usman Aziz