Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang JSON bằng Python

MS Excel cung cấp một cách thuận tiện để lưu giữ và thao tác dữ liệu dưới dạng trang tính. Nó cho phép bạn thực hiện các loại tính toán và hoạt động khác nhau trên dữ liệu khá dễ dàng. Tuy nhiên, thường thì bạn cần xuất dữ liệu Excel sang định dạng JSON và sử dụng nó trong các ứng dụng Python của mình theo lập trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel sang JSON bằng Python.
tháng 7 2, 2022 · 3 phút · Usman Aziz