Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp HTML sang PDF bằng Python

Bạn đang tìm kiếm một chuyển đổi tốc độ cao và độ trung thực cao từ các tệp HTML sang PDF bằng Python? Nếu có, đây là bài viết nơi bạn có thể tìm thấy cách đơn giản nhất để chuyển đổi nội dung HTML sang PDF từ bên trong các ứng dụng Python của mình. Chuyển đổi HTML sang PDF tự động là bắt buộc trong nhiều trường hợp. Ví dụ: để lưu một trang web ở định dạng PDF, để tạo PDF từ trình chỉnh sửa HTML WYSIWYG, v.
tháng 8 26, 2022 · 3 phút · Usman Aziz