Tiếng Việt

Thêm nhận xét vào PowerPoint PPT Slides bằng Python

Thông thường, nội dung trong các bài thuyết trình được yêu cầu người khác xem xét để lấy ý kiến phản hồi của họ. Trong PowerPoint, nhận xét được sử dụng để viết phản hồi về một từ, cụm từ cụ thể hoặc bất kỳ thứ gì trên trang chiếu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm nhận xét vào các trang chiếu PowerPoint PPT theo lập trình bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách đọc các bình luận hiện có và thêm các câu trả lời.
tháng 1 14, 2022 · 6 phút · Usman Aziz