Tiếng Việt

Phân tích cú pháp tệp Outlook PST bằng Python

PST (Bảng lưu trữ cá nhân) là một định dạng tệp lưu trữ được các chương trình Microsoft khác nhau sử dụng. Tệp PST có khả năng lưu giữ dữ liệu của tin nhắn, danh bạ, lịch, sự kiện, v.v. Nó được sử dụng bởi các phần mềm Microsoft phổ biến như MS Outlook, Exchange và Windows Messaging. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải phân tích cú pháp tệp PST và trích xuất dữ liệu từ nó theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này chỉ ra cách phân tích cú pháp tệp PST từ bên trong các ứng dụng Python.
tháng 4 27, 2022 · 4 phút · Usman Aziz