Tiếng Việt

Làm việc với Macro VBA trong PowerPoint PPT / PPTX bằng Python

Macro VBA cho phép bạn tự động hóa nhiều loại thao tác khác nhau trong bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể sử dụng chúng để tạo biểu đồ, hiện các đối tượng ẩn và thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại khác nhau trong bản trình bày. Trong khi làm việc với các bản trình bày PowerPoint từ bên trong các ứng dụng Python của bạn, bạn có thể cần phải thao tác các macro VBA. Do đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm, trích xuất và loại bỏ Macro VBA trong PowerPoint bằng Python.
tháng 2 21, 2022 · 5 phút · Usman Aziz