Tiếng Việt

Nhận dạng văn bản từ PDF được quét bằng Python

Các tài liệu PDF được quét thường khó xử lý do thiếu văn bản có thể tìm kiếm hoặc có thể chỉnh sửa. Tuy nhiên, với sức mạnh của công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR), việc trích xuất văn bản từ các tệp PDF được quét và chuyển đổi chúng thành các định dạng có thể tìm kiếm hoặc chỉnh sửa sẽ trở thành hiện thực. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện nhận dạng văn bản PDF bằng OCR trong Python. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách trích xuất văn bản từ tệp PDF được quét, chuyển đổi chúng thành tệp PDF có thể tìm kiếm hoặc có thể chỉnh sửa và giải phóng tiềm năng khả năng OCR của Python bằng cách sử dụng Aspose.OCR for Python thông qua thư viện .NET.
tháng 6 22, 2023 · 5 phút · Farhan Raza