Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng Python

Định dạng RTF được Microsoft giới thiệu để tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức. Khả năng tương tác được cung cấp bởi định dạng RTF cho phép bạn trao đổi nội dung giữa các sản phẩm Microsoft khác nhau. Bên cạnh đó, PDF là một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất cung cấp hỗ trợ đa nền tảng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng Python.
tháng 11 10, 2021 · 3 phút · Usman Aziz