Tiếng Việt

Python MS Word Automation - Tạo, Chỉnh sửa hoặc Chuyển đổi Tài liệu Word bằng Python

Là một nhà phát triển Python, bạn có thể tự động hóa MS Word để tạo các tài liệu Word mới, chỉnh sửa hoặc sửa đổi các tài liệu hiện có, phân tích cú pháp hoặc chuyển đổi chúng thành các định dạng khác mà không cần sử dụng Microsoft Office. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động hóa MS Word để tạo, chỉnh sửa, phân tích cú pháp hoặc chuyển đổi tài liệu Word bằng Python.
tháng 5 31, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng Python

Định dạng RTF được Microsoft giới thiệu để tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức. Khả năng tương tác được cung cấp bởi định dạng RTF cho phép bạn trao đổi nội dung giữa các sản phẩm Microsoft khác nhau. Bên cạnh đó, PDF là một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất cung cấp hỗ trợ đa nền tảng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tài liệu RTF sang PDF bằng Python.
tháng 11 10, 2021 · 3 phút · Usman Aziz