Tiếng Việt

Chuyển đổi Word sang JSON bằng Python

Trong các trường hợp khác nhau, bạn phải thực hiện chuyển đổi Word sang JSON theo chương trình từ bên trong ứng dụng Python của mình. Ví dụ: để xuất dữ liệu từ tài liệu Word và xử lý hoặc vận chuyển nó ở định dạng JSON. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tải một tài liệu Word được bảo vệ và chuyển đổi nó sang JSON theo lập trình. Vì vậy, chúng ta hãy tiến hành chuyển đổi Word sang JSON trong Python
tháng 8 1, 2022 · 4 phút · Usman Aziz