Tiếng Việt

Tạo cảnh 3D trong Java

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo cảnh 3D trong Java bằng API Aspose.3D. Hướng dẫn từng bước này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và đọc cảnh 3D đơn giản.
tháng 10 23, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo Cảnh 3D bằng C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo cảnh 3D theo lập trình. Bạn cũng có thể tải một cảnh 3D hiện có, đọc chi tiết của nó và sửa đổi, thêm hoặc xử lý nó. Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo cảnh 3D bằng C#.
tháng 8 2, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan