Tiếng Việt

Trình đọc mã vạch Python – Quét mã vạch bằng Python

Tìm hiểu cách quét, phát hiện, nhận dạng và đọc mã vạch bằng Python. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng quét hoặc đọc mã vạch Python của riêng mình bằng Python với Aspose.BarCode.
tháng 7 10, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Đọc mã vạch từ hình ảnh trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng phát hiện, nhận dạng và đọc các loại mã vạch và mã QR khác nhau từ hình ảnh theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ một hình ảnh trong C#.
tháng 12 1, 2022 · 14 phút · Muzammil Khan

Đọc mã vạch từ hình ảnh bằng Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng nhận ra và đọc các loại mã vạch khác nhau trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ một hình ảnh bằng Java.
tháng 6 4, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan