Tiếng Việt

Đọc tệp Outlook PST trong Java

PST (Bảng lưu trữ cá nhân) là một định dạng tệp nổi tiếng được sử dụng cho mục đích lưu trữ bởi các chương trình Microsoft khác nhau như MS Outlook, Exchange và Windows Messaging. Tệp PST có thể lưu trữ tin nhắn, danh bạ và thông tin về các mục khác như lịch, sự kiện, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phân tích cú pháp tệp PST và trích xuất dữ liệu từ tệp đó theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách đọc tệp MS Outlook PST bằng Java. Bạn sẽ học cách trích xuất thông tin của các thư mục, đọc email và tìm nạp địa chỉ liên hệ từ tệp PST.
tháng 3 1, 2022 · 5 phút · Usman Aziz