Tiếng Việt

Đọc các tính năng từ tệp OpenStreetMap (OSM) bằng C#

OpenStreetMap (OSM là một bản đồ thế giới miễn phí và có thể chỉnh sửa. Nó được xây dựng bởi các tình nguyện viên và được phát hành với giấy phép nội dung mở. Giấy phép cho phép truy cập miễn phí vào hình ảnh bản đồ và dữ liệu bản đồ cơ bản. Có thể có các tình huống mà bạn muốn đọc các đối tượng địa lý từ đó Tệp OSM trong ứng dụng .NET của bạn. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc các tính năng từ tệp OSM theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 23, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad