Tiếng Việt

Nén tệp PSD Photoshop trong C#

Đôi khi kích thước tệp có thể tăng lên đến hàng trăm megabyte, vì vậy bạn có thể cần nén ảnh PSD để giảm kích thước tệp. Theo đó, bài viết thảo luận về cách nén tệp PSD theo chương trình trong C#.
tháng 2 3, 2022 · 3 phút · Farhan Raza