Tiếng Việt

Nén tệp PSD trực tuyến - PSD Compressor

Tìm công cụ nén tệp PSD tốt nhất được phát triển bởi Aspose, công cụ này được cung cấp miễn phí để giảm các tệp PSD quá khổ trực tuyến. Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về nén tệp PSD trong hướng dẫn toàn diện này. Khám phá cách nén các tệp PSD mà không cần sử dụng Photoshop.
tháng 1 10, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Nén tệp PSD Photoshop bằng Java

Các tệp PSD được tạo ra để thiết kế hình ảnh bằng cách sử dụng các lớp khác nhau. Các tệp PSD khác nhau có thể trở nên kích thước lớn do dữ liệu trực quan và các lớp. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể muốn nén ảnh PSD để giảm kích thước tệp. Bài viết này giải thích cách nén tệp PSD Photoshop theo chương trình trong Java.
tháng 1 3, 2022 · 3 phút · Farhan Raza