Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa đầu trang và chân trang trong tài liệu Word bằng Java

Đầu trang và Chân trang thường được sử dụng trong tài liệu để hiển thị thông tin quan trọng như số trang, chủ đề, chương, v.v. Bạn có thể thêm, chèn, xóa hoặc loại bỏ đầu trang và chân trang trong tài liệu Word (DOCX/DOC) bằng các ứng dụng Java của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thêm hoặc xóa đầu trang và chân trang.
tháng 9 1, 2020 · 9 phút · Farhan Raza