Tiếng Việt

Thêm, xóa, trích xuất và thay thế hình ảnh trong PDF bằng C#

Một bưc tranh đang gia ngan lơi noi. Do đó, hình ảnh và đồ họa đóng một vai trò quan trọng trong PDF cũng như các tài liệu khác. Vì PDF đã trở thành một trong những định dạng tệp phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất, nên bài viết này nhắm đến cách xử lý hình ảnh trong tệp PDF theo chương trình. Chính xác hơn, bạn sẽ học cách thêm, trích xuất, xóa và thay thế hình ảnh từ tệp PDF trong C# .NET.
tháng 1 25, 2021 · 6 phút · Usman Aziz