Tiếng Việt

Thêm, giải nén và loại bỏ Macro VBA trong PowerPoint bằng C#

Macro VBA được sử dụng để tự động hóa các chức năng khác nhau trong bản trình bày PowerPoint. Ví dụ: bạn có thể sử dụng VBA để thực hiện các tác vụ lặp lại, tạo biểu đồ và biểu mẫu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với các macro PowerPoint VBA theo lập trình. Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách thêm, trích xuất hoặc loại bỏ macro VBA trong bản trình bày PowerPoint sử dụng C#.
tháng 3 31, 2021 · 4 phút · Usman Aziz