Tiếng Việt

Kết xuất bản đồ sang định dạng BMP bằng C#

Dữ liệu bản đồ có thể có sẵn ở các định dạng khác nhau như KML, GeoTiff, GeoJSON, Shapefile, v.v. Có thể có những trường hợp bạn cần kết xuất dữ liệu bản đồ dưới dạng hình ảnh BMP. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị dữ liệu bản đồ ở định dạng BMP bằng C#.
tháng 11 4, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad