Tiếng Việt

Kết xuất văn bản với Phông chữ TrueType và Type1 bằng Java

Trong bài viết trước, bạn đã thấy cách tải các phông chữ CFF, TrueType và Type1 theo chương trình bằng cách sử dụng Java. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một tính năng thú vị khác của API thao tác phông chữ Java - hiển thị văn bản bằng cách sử dụng phông chữ. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ có thể hiển thị văn bản bằng cách sử dụng phông chữ TrueType và Type1 từ bên trong các ứng dụng Java của mình.
tháng 10 28, 2020 · 5 phút · Usman Aziz