Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word bằng Python

Thông thường, bạn cần thay thế một văn bản hoặc cụm từ cụ thể trong tài liệu Word. MS Word được tích hợp sẵn một tính năng dành cho những trường hợp như vậy và bạn có thể thay thế văn bản mong muốn bằng một cú nhấp chuột. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách lập trình tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word bằng Python. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần thay thế văn bản trong một loạt tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể nhúng tính năng này vào các ứng dụng Python của mình để kiểm duyệt các tài liệu Word trước khi chia sẻ.
tháng 11 9, 2021 · 5 phút · Usman Aziz