Tiếng Việt

Tìm và Thay thế Văn bản trong Tài liệu Word bằng C ++

Tìm và thay thế là một tính năng hữu ích được cung cấp bởi MS Word, cho phép bạn cập nhật tất cả các lần xuất hiện của một văn bản cụ thể cùng một lúc. Do đó, bạn không phải định vị và thay thế văn bản trong toàn bộ tài liệu theo cách thủ công. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word từ bên trong các ứng dụng C ++. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần thay thế một văn bản cụ thể trong một số tài liệu trong một lần.
tháng 1 12, 2021 · 5 phút · Usman Aziz