Tiếng Việt

Chuyển đổi mã màu RGB hoặc RGBA sang HEX trong C#

Mô hình màu RGB bao gồm ba màu cơ bản bao gồm Red, Green và Blue. Các màu còn lại được tạo ra bằng cách thêm hoặc kết hợp các màu cơ bản này. Trong khi đó, mã màu thập lục phân cũng phổ biến trên các trang web để đặt màu. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi mã màu RGB sang HEX. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi mã màu RGB sang HEX theo chương trình trong C#.
tháng 10 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza