Tiếng Việt

Xoay hình ảnh theo chương trình trong C# .NET

Ngày nay, xử lý và chỉnh sửa hình ảnh được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau. Là một lập trình viên, bạn cũng có thể gặp trường hợp bạn cần triển khai tính năng xoay hình ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xoay một hình ảnh trong C#. Chúng tôi cũng sẽ trình bày cách xoay hình ảnh ở các góc độ khác nhau theo lập trình.
tháng 9 13, 2022 · 5 phút · Usman Aziz