Tiếng Việt

Xoay hình ảnh theo chương trình trong Java

Là một lập trình viên, bạn có thể thường xuyên phải thao tác các hình ảnh từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Thao tác và chỉnh sửa hình ảnh cũng có thể bao gồm xoay Hình ảnh ở một góc cụ thể. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách xoay một hình ảnh theo chương trình trong Java. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trình bày cách xoay và lật một hình ảnh cùng một lúc.
tháng 9 7, 2022 · 5 phút · Usman Aziz