Tiếng Việt

Xoay hình ảnh theo chương trình trong C# .NET

Ngày nay, xử lý và chỉnh sửa hình ảnh được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau. Là một lập trình viên, bạn cũng có thể gặp trường hợp bạn cần triển khai tính năng xoay hình ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xoay một hình ảnh trong C#. Chúng tôi cũng sẽ trình bày cách xoay hình ảnh ở các góc độ khác nhau theo lập trình.
tháng 9 13, 2022 · 5 phút · Usman Aziz

Lật hình ảnh theo chương trình trong C# .NET

Trong khi làm việc với hình ảnh, bạn có thể thường phải lật hình ảnh theo lập trình. Tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể muốn lật hình ảnh theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách lật hình ảnh theo chương trình trong C#. Bạn có thể dễ dàng sử dụng tính năng này trong các ứng dụng chỉnh sửa hoặc xử lý hình ảnh .NET của mình.
tháng 12 21, 2021 · 5 phút · Usman Aziz