Tiếng Việt

Xoay Trang PDF, Văn bản hoặc Hình ảnh bằng C ++

Hãy để chúng tôi khám phá các tình huống liên quan đến xoay trong tài liệu PDF. Có thể có những tình huống mà bạn có thể có một tài liệu PDF được quét ngược mà bạn cần sửa. Bạn có thể sửa một tài liệu như vậy bằng cách xoay các trang của tài liệu. Bạn cũng có thể muốn thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào tài liệu PDF bằng cách xoay chúng. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xoay các trang PDF, văn bản và hình ảnh theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 5 31, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad