Tiếng Việt

Xoay hoặc cắt hình ảnh PSD bằng C#

Hình ảnh PSD thường được sử dụng để thiết kế đồ họa và hình ảnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn cắt hoặc xoay ảnh PSD cho các yêu cầu thẩm mỹ khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách cắt hoặc xoay ảnh PSD bằng C#. Vui lòng xem qua các tiêu đề sau để biết thêm thông tin.
tháng 9 25, 2021 · 5 phút · Farhan Raza