Tiếng Việt

Tạo và đọc mã QR Royal Mail bằng C#

Mã QR Royal Mail là mã vạch có thể đọc được bằng máy được sử dụng trong các chữ cái. Nó cung cấp thông tin về tình trạng theo dõi và gửi thư, lịch gửi và thống kê báo cáo. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và đọc mã vạch Royal Mail Mailmark 2D bằng C#.
tháng 3 3, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan