Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp MPP sang tệp PDF - MPP sang PDF được thực hiện đơn giản

Các tệp MPP của Microsoft Project thường được sử dụng để Quản lý dự án. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tệp MPP sang định dạng tài liệu PDF cho các yêu cầu khác nhau. Nó cũng bao gồm việc chuyển đổi trên các nền tảng và khuôn khổ khác nhau như C# .NET, Java, cũng như chuyển đổi trực tuyến bằng trình duyệt web.
tháng 1 19, 2023 · 7 phút · Farhan Raza