Tiếng Việt

Xuất MPP MS Project sang Hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) trong Java

Microsoft Project cho phép theo dõi, tổ chức và quản lý các dự án. Các tệp MPP chứa các nhiệm vụ, bài tập và các tài nguyên và thông tin khác liên quan đến dự án. Bạn có thể chuyển đổi tệp MPP thành các hình ảnh như PNG, JPEG, BMP và TIFF và chia sẻ nó với những người khác một cách dễ dàng. Bài viết này mô tả cách chuyển đổi tệp MS Project MPP sang hình ảnh theo lập trình bằng Java.
tháng 7 13, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan