Tiếng Việt

Quét mã QR trong C#

Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể yêu cầu quét mã QR để truy xuất một số thông tin. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách quét mã QR theo chương trình trong C#.
tháng 9 9, 2022 · 2 phút · Farhan Raza