Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF đã quét sang Word DOCX hoặc DOC File trong C#

Các tệp PDF được quét chứa các hình ảnh trong đó không thể chọn hoặc chỉnh sửa văn bản. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi PDF đã quét sang tài liệu Word. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tài liệu PDF đã quét sang Word ở định dạng DOCX hoặc DOC theo cách lập trình bằng C#.
tháng 12 2, 2021 · 3 phút · Farhan Raza