Tiếng Việt

Tạo công cụ chuyển đổi PDF sang Excel được quét bằng OCR bằng C#

Các tệp PDF được quét chứa dữ liệu ở định dạng hình ảnh và đôi khi bạn có thể cần thông tin từ các tài liệu đó. Trong một số trường hợp nhất định, tệp PDF được quét có thể chứa thông tin số có thể cần được thao tác trong Excel. Theo đó, bạn có thể thực hiện các thao tác OCR và tạo tệp Excel. Bài viết này trình bày cách tạo trình chuyển đổi PDF sang Excel được quét bằng tính năng OCR theo cách lập trình bằng C#.
tháng 1 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Tạo công cụ chuyển đổi PDF sang Excel được quét bằng OCR trong Java

Các tệp PDF được quét bao gồm dữ liệu ở định dạng hình ảnh vì chúng thường được tạo bởi máy quét. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể yêu cầu thông tin số từ tệp PDF được quét. Vì vậy, bạn có thể thực hiện các thao tác OCR để tạo tệp Excel. Bài viết này trình bày cách tạo trình chuyển đổi PDF sang Excel được quét bằng tính năng OCR được lập trình trong Java.
tháng 12 18, 2021 · 3 phút · Farhan Raza