Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF đã quét sang Word DOCX hoặc DOC File trong Java

Các tệp PDF được tạo bằng máy ảnh hoặc thiết bị máy quét có chứa hình ảnh được quét. Những hình ảnh như vậy không thể được xử lý để lựa chọn hoặc chỉnh sửa văn bản, vì vậy bạn có thể cần phải chuyển đổi tài liệu PDF đã quét sang Word ở định dạng DOCX hoặc DOC. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF được quét sang tệp Word theo lập trình bằng Java.
tháng 11 3, 2021 · 4 phút · Farhan Raza