Tiếng Việt

Tìm và Thay thế Văn bản trong tệp OneNote Lập trình trong C#

Tệp OneNote chứa các ghi chú kỹ thuật số được lưu trữ trong hệ thống phân cấp dưới dạng các trang và phần khác nhau. Các tệp như vậy có thể chứa văn bản, hình vẽ, hình ảnh, v.v., cho các mục đích khác nhau. Bạn có thể cần tìm và thay thế một số văn bản trong tệp OneNote. Thay vì phải lướt qua các trang hoặc phần khác nhau mỗi lần, bạn có thể dễ dàng thực hiện tác vụ theo cách lập trình bằng ngôn ngữ C#. Hãy để chúng tôi kiểm tra các trường hợp sử dụng sau để biết thêm thông tin.
tháng 3 17, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Tìm và Thay thế Văn bản trong Tệp OneNote (.ONE) bằng Java

Các tệp OneNote có thể được sử dụng để tổ chức các tác vụ khác nhau. Ví dụ: lập kế hoạch cho các chuyến đi của bạn, một số danh sách kiểm tra hoặc động não. Hơn nữa, đôi khi bạn có thể cần tìm hoặc thay thế văn bản trong Tài liệu OneNote.
tháng 2 3, 2021 · 4 phút · Farhan Raza