Tiếng Việt

Gửi tài liệu Word trong Email Body bằng C ++

Email là nguồn thông tin liên lạc chính trên internet và trong phần lớn các trường hợp, bố cục và định dạng của email là quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng email không cung cấp các tùy chọn định dạng nâng cao cần thiết để thiết kế nội dung email chất lượng cao. Trong những trường hợp như vậy, một tài liệu Word được định dạng tốt có thể được sử dụng trong phần nội dung của email. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách gửi một tài liệu Word làm phần thân của email bằng C ++.
tháng 6 4, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad