Tiếng Việt

Tạo bảng trong tệp PDF trong Java

Một bảng cho phép người đọc lướt qua dữ liệu một cách nhanh chóng mà không cần đọc nhiều văn bản. Vì vậy, bảng biểu được coi là một phần không thể thiếu trong các tài liệu. Trong khi làm việc trên tự động hóa PDF và tạo các tệp PDF theo chương trình, bạn có thể bắt gặp nhu cầu tạo bảng rất thường xuyên. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách tạo bảng trong tệp PDF trong Java.
tháng 4 22, 2022 · 7 phút · Usman Aziz