Tiếng Việt

Áp dụng hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT bằng C#

Hiệu ứng 3D trong bài thuyết trình PowerPoint giúp nội dung hấp dẫn hơn. Sử dụng văn bản hoặc hình dạng 3D, bạn có thể nâng cao tính tương tác và thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi làm việc trên việc tự động hóa PowerPoint từ bên trong các ứng dụng .NET, bạn có thể cần thêm hiệu ứng 3D vào bản trình bày. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách áp dụng hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT trong C#.
tháng 1 24, 2022 · 6 phút · Usman Aziz