Tiếng Việt

Thay đổi màu hoặc nền SVG theo chương trình trong C#

Hình ảnh SVG đang trở nên phổ biến vì khả năng mở rộng và các tính năng chất lượng của chúng. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải thay đổi màu sắc của hình ảnh SVG để làm cho chúng hấp dẫn hơn. Bài viết này trình bày cách thay đổi màu của các phần tử SVG khác nhau theo chương trình trong C#.
tháng 3 24, 2022 · 4 phút · Farhan Raza