Tiếng Việt

Chuyển đổi SHP Shapefile sang SVG trong C#

Các tệp SHP chứa hình dạng của một đối tượng địa lý là một tập hợp các tọa độ vectơ. Trong khi các tệp SVG chứa thông tin trực quan. Đôi khi, bạn có thể cần kết xuất một SHP Shapefile thành hình ảnh Đồ họa vectơ có thể mở rộng SVG. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp SHP sang định dạng SVG theo chương trình trong C#.
tháng 11 29, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Shapefile thành SVG trong C#

Định dạng Shapefile là một trong những định dạng dữ liệu vectơ không gian địa lý phổ biến nhất của ESRI. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu địa lý từ định dạng ESRI Shapefile (SHP) sang định dạng SVG theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi shapefile thành SVG trong C#.
tháng 9 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan