Tiếng Việt

Chuyển đổi Shapefile thành SVG trong C#

Định dạng Shapefile là một trong những định dạng dữ liệu vectơ không gian địa lý phổ biến nhất của ESRI. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu địa lý từ định dạng ESRI Shapefile (SHP) sang định dạng SVG theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi shapefile thành SVG trong C#.
tháng 9 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan