Tiếng Việt

Hợp nhất hoặc hủy hợp nhất các ô trong bảng tính Excel với C#

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách hợp nhất hoặc hủy hợp nhất các ô Excel trong một trang tính trong C#. Nói chung, hợp nhất các ô đề cập đến một hoặc nhiều ô được nối với nhau để tạo thành một ô lớn. Tuy nhiên, các ô liền kề có thể được hợp nhất theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Trong khi đó, chuyển đổi một ô lớn thành nhiều ô được gọi là tách ô hoặc tách ô trong trang tính Excel.
tháng 6 24, 2020 · 7 phút · Farhan Raza