Tiếng Việt

Tách tệp PDF bằng C ++

PDF là định dạng tiêu chuẩn để chia sẻ tài liệu qua internet. Hỗ trợ toàn cầu và bố cục nhất quán khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tình huống như vậy. Nhưng có thể có những trường hợp chia sẻ tệp PDF hoàn chỉnh không phải là một lựa chọn lý tưởng hoặc thích hợp. Đối với những trường hợp như vậy, bạn có thể chia nhỏ tệp PDF theo yêu cầu của mình. Bạn có thể làm điều này theo cách thủ công, nhưng điều đó có thể kém hiệu quả và tốn thời gian. Ngoài ra, bạn có thể chia nhỏ tài liệu PDF theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chia nhỏ tệp PDF bằng C ++.
tháng 3 19, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad