Tiếng Việt

Tách tài liệu MS Word bằng Java

Trong nhiều trường hợp, bạn cần chia một tài liệu MS Word thành nhiều tài liệu. Ví dụ: bạn có thể cần tạo một tài liệu riêng biệt cho từng trang, phần hoặc một tập hợp các trang trong tài liệu Word. Để tự động hóa việc chia nhỏ tài liệu, bài viết này trình bày cách chia nhỏ tài liệu MS Word theo lập trình bằng Java. Các phần sau đây cung cấp hướng dẫn từng bước và các mẫu mã của các tiêu chí phân tách được đề cập ở trên.
tháng 1 29, 2021 · 5 phút · Usman Aziz